OgłoszeniaSpotkanie rodziców pierwszoklasistów


W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 17.30 w szkole odbędzie się spotkanie organizacyjne z wychowawcą klasy oraz dyrektorem dla rodziców dzieci, które od 1 września rozpoczną naukę w klasie pierwszej.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)


W A Ż N E


Z powodu zbyt wysokich temperatur w pomieszczeniach szkolnych, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwa naszych uczniów, w dniach od 11-14 czerwca 2019 r. zostaną skrócone zajęcia lekcyjne w naszej szkole. Lekcje będą trwały 30 min. wg następującego harmonogramu:
1. 8.00 - 8.30
2. 8.40 - 9.10
3. 9.20 - 9.50
4. 10.05 - 10.35
5. 10.45 - 11.15
6. 11.25 - 11.55
obiad k. I -II
7. 12.15 -12.45
obiad klasy III-V
8. 13.05 - 13.35
obiad kl. VI-VIII
Świetlica czynna do godz. 16.00
Podstawa prawna: Art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 w Raciborzu § 44 ust.13.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)


I N F O R M A C J A


Informuję, że wywiadówki z rodzicami na koniec roku szkolnego (podsumowanie roku oraz propzycje ocen końcoworocznych) odbędą się 3 czerwca 2019 r.;
kl. I-III godz. 16.30
Kl. IV -VIII - godz. 17.00.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)K O M U N I K A T


Informuję, że akcja strajkowa pracowników naszej szkoły i przedszkola została zawieszona. Od dnia 29 kwietnia wszystkie zajęcia w szkole i przedszkolu będą się odbywać zgodnie z planem.

Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Ogłoszenie


Na podstawie informacji uzyskanych od Komitetu Strajkowego w ZSP 1 informuję, że w czwartek tj. 25.04.2019 r. będzie kontynuowana akcja strajkowa w naszej placówce.
Ze względu na braki kadrowe wśród nauczycieli spowodowane sytuacją strajkową, zaplanowane zajęcia świetlicowe dla jednej grupy w godz. od 7.00 do 16.00. Proszę o zgłoszenie przed godz. 8.00 u intendentki chęć skorzystania z obiadu.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)KOMUNIKAT


Informuję, że na dzień 23.03.2019 r. w dalszym ciągu trwa strajk nauczycieli szkoły i przedszkola.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)KOMUNIKAT

Informuję, że egzaminy ósmoklasistów odbędą się w ustalonych przez OKE terminach.
15.04.2019 r. - j. polski - godz.9.00
16.04.2019 r. - matematyka - godz. 9.00
17.04.2019 r. - j. angielski - godz. 9.00
17.04.2019 r. - j. niemiecki - godz. 9.00

Uczniowie proszeni są o przybycie min. 30 min. Przed wyznaczoną godziną sprawdzianu.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Szanowni Rodzice,

W naszej placówce sytuacja strajkowa nie uległa zmianie. W dniu jutrzejszym, tj. 12.04.2019 r. przewiduje się że, dalszym ciągu będzie kontynuowana akcja strajkowa w szkole i przedszkolu.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 & 5 ust. 1 ogłaszam dni 15, 16 oraz 17 kwietnia dniami wolnymi w Szkole Podstawowej nr 14 od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W godz. od 8.00 do 16.00 czynna będzie świetlica szkolna.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Szanowni Rodzice,

Sytuacja strajkowa w naszej placówce nie uległa zmianie. Przewiduje się, że w dniu jutrzejszym tj. 11.04.2019 r będzie trwał strajk.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Szanowni Rodzice,

w dniu dzisiejszym pracownicy przedszkola i szkoły kontynuowali akcję strajkową. Przewiduje się , że w dniu jutrzejszym tj. 10.04.2019 r nadal będzie trwał strajk. W związku z problemami kadrowymi, zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie w trakcie trwania strajku możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. O wszelkich zmianach dotyczących sytuacji w naszej placówce będą Państwo informowani na bieżąco.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Komunikat dyrektora ZSP 1
Szanowni Rodzice !

W dniu dzisiejszym, 8.04.2019 r., większość pracowników naszej szkoły i przedszkola przystąpiła do bezterminowego strajku. W trakcie trwania strajku, może dochodzić do sytuacji, w której zapewnienie należytej opieki będzie niemożliwe, jeśli liczba uczniów /wychowanków będzie przekraczać dopuszczalne maksimum. Jest to uzależnione od liczby nauczycieli niestrajkujących, którzy będą mogli prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie w trakcie trwania strajku możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki.
O wszelkich zmianach dotyczących sytuacji w naszej placówce będą Państwo informowani na bieżąco.
Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)


(2kB)

(2kB)(2kB)Zebrania


W dniu 14 stycznia 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami:
kl. 1 -3 o godz. 16.30,
kl. 4 - 8 o godz. 17.00.(2kB)


(883kB)

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego zimowa przerwa świąteczna w szkole trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia.
Dzień 2 stycznia 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu w godz. od 7.00 do 16.00 czynna będzie świetlica.(2kB)(102kB)

Drodzy Państwo!

Idą Święta! O bliźnich należy pamiętać, szczególnie o tych co sami nie radzą sobie czasami.
Otwieramy więc CHARYTATYWNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI i zapraszamy do nas w gości!!!
Przyjdź i "Podaruj Serce" - wspomagamy wychowanków DPS w Kietrzu
W programie JASEŁKA i występy uczniów, licytacja prac z konkursu na
najlepszego "ŚWIĄTECZNEGO BAŁWANKA"
ZAPRASZAMY 7 GRUDNIA NA GODZ. 17:30,
SALA GIMNASTYCZNA ZSP1
Stragany z ozdobami świątecznymi i ciastkami (wypieki rodziców), kawiarenka z domowym ciastem, kawa, herbata, napoje.
(102kB)

Rada Rodziców SP 14 w Raciborzu w związku z nadchodzącym szkolnym świątecznym kiermaszem "Podaruj serce", który odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz. 17.30 ogłasza konkurs na wykonanie "Świątecznego bałwanka" dowolną techniką. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w formie talonów na "żywą choinkę" oraz "żywego karpia". Za zgodą uczestników prace biorące udział w konkursie zostaną poddane licytacji a zgromadzone środki przeznaczone na pomoc wychowankom DPS w Kietrzu.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazywanie w terminie do 30.11.2018 r. półproduktów na wypiek świątecznych ciasteczek z przeznaczeniem na szkolny świąteczny kiermasz "Podaruj serce". Prosimy o (: margaryny, masło, cukier puder, bakalie, orzechy, kakao, posypki itp. (za wyjątkiem mąki, którą już otrzymaliśmy). Wszystkich chętnych, najlepiej po jednym przedstawicielu z każdej klasy, prosimy o pomoc w pieczeniu ciasteczek w dniu 30.11.2018 r. o godz. 16.00 w szkolnej kuchni.

(2kB)W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
tj. 12.11.2018 r. dniem wolnym od pracy.(2kB)TYDZIEŃ PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RACIBORZU


(105kB)

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RACIBORZU
OD 15.10.2018 (poniedziałku) DO 23.10.2018 (wtorku)
15.10.2018 (PONIEDZIAŁEK)
DIETETYK ( 8.00 - 11.00) sala gimnastyczna
Temat: Jesteś tym co jesz.
Klasy I - III oraz przedszkole 6 - latki od 8.00 do 8.45 - 1 lekcja
Klasy IV - VI od 8.55 do 9.40 - 2 lekcja
Klasy VII - VIII od 9.50 do 10.35 - 3 lekcja
Dla zainteresowanych dokonywana będzie analiza masy i składu ciała.
(od 10.35 do 11.00 ) 17.10.2018 (ŚRODA)
SANEPID (8.00 - 9.40) sala gimnastyczna
Prelekcja na temat: Dopalacze, wypalacze groźne narkotyki.
Alkogogle, narkogogle - możliwość przejścia wyznaczonej trasy, by zobaczyć jak zachowuje się organizm człowieka pod wpływem alkoholu i po zażyciu narkotyków.
Klasy VI - VIII od 8.00 do 9.40 (sala gimnastyczna) - 1,2 lekcja
18.10.2018 CZWARTEK
POLICJA (8.55 - 10.35) sala gimnastyczna
Klasa VI - VIII od 8.55 do 10.35 (2,3 lekcja)
Wykład na temat: Wypadki na drogach - najczęstsze przyczyny, skutki. Jak powinien zachować się bezpośredni świadek zdarzenia wypadku drogowego. Postępowanie na miejscu wypadku. Zachowanie się na drodze pieszych, rowerzystów.
19.10.2018 (PIĄTEK)
STRAŻ POŻARNA (8.55 - 10.35) (sala gimnastyczna)
Prelekcja przedstawiciela Straży Pożarnej na temat: Przyczyn pożaru, zasad zachowania się podczas pożaru oraz zapobiegania pożarom. Ewakuacja.
Klasa I - IV oraz przedszkole od 8.55 do 9.40 (2 lekcja)
Klasa V - VIII od 9.50 - 10.35 (3 lekcja)
22.10 - 23.10.2018 ( PONIEDZIAŁEK, WTOREK)
ARCHIPELAG SKARBÓW
Klasa VII - VIII
DZIAŁANIA DODATKOWE:
 • " Szkolenie Rady Pedagogicznej ( przez inspektora PPOŻ )
 • " Ciekawe lekcje wychowawcze na tematy związane z profilaktyką uzależnień, zdrowym odżywianiem itp.
 • " Prezentacje multimedialne dot. profilaktyki uzależnień w wykonaniu uczniów klas 8 lub wolontariuszy.
 • " Konkursy dotyczące Profilaktyki uzależnień dla uczniów
 • " Wystawa prac konkursowych na holu przed rodzicami
 • " Projekcja filmów i bajek profilaktycznych dla klas SP I-III - bajki profilaktyczne, klas IV-VI - filmików edukacyjnych, klasy 7 i 8 - film pt."Kuzyn"
 • " Czytanie bajek o tematyce profilaktycznej młodszym kolegom klas I - III na świetlicy szkolnej przez wolontariuszy szkolnego wolontariatu.


Regukaminy konkursów plstycznych:
 • klasy 1 - 3
 • klasy 4 - 5
 • klasy 6 - 8


 • (2kB)


  (43kB)

  Konkurs

  Szkolne przygody Gangu Słodziaków
  Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - III do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym z Gangiem Słodziaków. Celem konkursu pt. "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" jest budowanie nawyku codziennego czytania. Czytanie pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Aby wypracować nawyk codziennego czytania, każde dziecko otrzyma album z drzewkiem czytelniczym, w którym za każdy dzień głośnego (min. 10 min) czytania otrzyma od wychowawcy naklejkę ze Słodziakiem. Chętni uczniowie klas I-III wezmą udział w konkursie, a będzie on na napisaniu lub narysowaniu własnej historii o dalszych przygodach Gangu Słodziaków i przedstawienie jej w zależności od poziomu:
  Klasy I- rysują swoje historie;
  Klasy II - tworzą komiks;
  Klasy III - piszą krótkie historie i je ilustrują.
  Nagrody w konkursie na szczeblu szkolnym to maskotki Słodziaków i książki "Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków", natomiast na szczeblu ogólnopolskim to dofinansowanie księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3000 zł oraz nagrody dla ucznia i jego zespołu klasowego.


  (2kB)


  (46kB)
  (2kB)  (68kB)
  Szczypta aktywności, duża dawka humoru, odrobina wysiłku
  Kęs współpracy i troszeczkę spontaniczności dziecinnej.
  Jeżeli posiadasz te składniki - startuj w OLIMPIADZIE RODZINNEJ
  Grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zapraszają na piknik jesienny "Olimpiada Rodzinna"
  27 września 2018 r. godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 14 w Raciborzu
  Dodatkowe atrakcje? Szkolna kawiarenka a w niej kulinarne sensacje!!!
  Drużyny dwuosobowe: dziecko + rodzic startują w typowo rekreacyjnych konkurencjach n. rzutki, alkogogle, mini quiz itp.
  Dla Zwycięzców dyplomy i puchary
  oraz karty rabatowe do jednej z raciborskich pizzerii.


  (2kB)


  Zajęcia Aikido  (82kB)

  Pierwszy trening w tym sezonie już 4 września 2018 r.
  Serdecznie zapraszamy na zajęcia we wtoreki i czwartki,
  godz. 17.00-19.00.
  ZSP nr 1
  Ul. Jordana 6
  47-400 Racibórz


  (2kB)