Comenius 2013 - 2015

"Zwierzęta w sztuce i przyrodzie"
Animals in arts and nature
         W naszej szkole jest realizowany projekt Comenius Partnerskie Projekty Szkół, pt: "Zwierzęta w sztuce i przyrodzie." (Animals in arts and nature.). Okres realizacji projektu to 2 lata. Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczy w takim przedsięwzięciu. Jest to projekt finansowany ze środków UE w ramach program " Uczenie się przez całe życie".

Cele projektu są następujące:
 • współpraca międzynarodowa polegająca na podejmowaniu działań wynikających z tematu projektu;
 • umożliwienie uczniom i kadrze nauczycielskiej zdobywania informacji o różnorodności kultur i językach europejskich;
 • motywowanie do nauki języków obcych, a w szczególności języka angielskiego;
 • podniesienie kompetencji językowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów;
 • wymiana doświadczeń na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej pomiędzy szkołami-partnerami biorącymi w nim udział.

Współpracujemy z innymi szkołami europejskimi. Naszymi partnerami są:
 • Szkoła Paul-Moor-Schule z Berlina (Niemcy) - koordynator projektu
 • Szkoła Fairfields Primary School z Basingstoke (Wielka Brytania)
 • Szkoła Jose Relvas z Alparca (Portugalia)
 • Szkoła Osterodskolan (Szwecja)
 • Szkoła Ecole Elementarie Mixte z Paryża (Francja)
 • Szkoła Emel Sevgi Taner Ortaokulu z Antalya (Turcja).
W czasie trwania projektu nauczyciele i uczniowie z wszystkich szkół partnerskich będą podejmować różnorodne działania nawiązujące do tematu projektu.
                                              
             

                                                                                                            dodano 12.11.2013r.