Dyrektor


mgr Daniel Siedlok

Kontakt:

tel. 32 415 61 95

e - mail: zspraciborz@poczta.fm


Dyrektor ZSP nr 1 przyjmuje w sprawie uwag, skarg i wniosków
w poniedziałek w godz. 900 - 1200
                                                                                             dodano 1.09.2015r.