Grono Pedagogiczne
rok szkolny 2015/2016

  Grono pedagogiczne:
 
    Dyrektor:
    mgr Daniel Siedlok

   zajęcia informatyczne
 
    mgr Elżbieta Kalus
   nauczanie zintegrowane kl.III
 
    mgr Joanna Łyko Dominik
   nauczanie zintegrowane kl.I a, biblioteka
    mgr Beata Czogalik
   nauczanie zintegrowane kl.I b
 
    mgr Barbara Galińska
   nauczanie zintegrowane kl. II
 
    mgr Jolanta Cyran
   język polski, historia
 
    mgr Agnieszka Kotula
   język niemiecki, muzyka, wychowawca klasy 5                
 
    mgr Luiza Śpiewak
   język angielski
 
    mgr Jolanta Grzeszczuk -                 Starzyńska
   matematyka, zajęcia techniczne,                  zajęcia informatyczne, wychowawca klasy 6
 
    mgr Elżbieta Świżewska
   wychowania fizyczne, przyroda, wychowawca klasy 4
 
    mgr Małgorzata Jakubowska
   przyroda
 
    mgr Małgorzata Nowak
   religia, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica
 
    mgr Agnieszka Chmielecka
    plastyka
 
 
 
 
  Oddział przedszkolny:
 
    Dyrektor do spraw przedszkola:
    mgr Sabina Libera                  
 
    mgr Łucja Szczepanik
 
    Lidia Mandrysz
 
    mgr Ewelina Wolny
 
 
  Pracownicy obsługi
  i administracji:
 
    Beata Hajduczek
   referent
 
    Renata Gawron
   pracownik obsługi
 
    Łucja Wallach
   pracownik obsługi
 
    Anna Kargul
   pracownik obsługi
 
    Marian Baron
   pracownik obsługi
 
 
 
 
  Pracownicy obsługi
  i administracji:
 
    Małgorzata Niestroj
   intendent
 
    Janina Broża
   pracownik obsługi
 
    Barbara Mandrysz
   pracownik obsługi
 
    Karina Ławniczak
   pomoc kuchenna
 
    Urszula Rzotki
   kucharka
 
    Maria Depta
   pomoc kuchenna

                                                                                                dodano 01.09.2014r.