Grono Pedagogiczne
rok szkolny 2019/2020

   Dyrektor: mgr Daniel Siedlok - zajęcia informatyczne

   Piotr Armatys - zajęcia informatyczne, świetlica
   mgr Agnieszka Chmielecka - plastyka
   mgr Danuta Cyburt - nauczyciel wspomagaj?cy
   mgr Jolanta Cyran - język polski
   mgr Beata Czogalik - kszt. zintegrowane
   mgr Anna Dudel - psycholog
   mgr Barbara Galińska - kszt. zintegrowane
   mgr Jolanta Grzeszczuk - Starzyńska - matematyka
   Beata Hajduczek - świetlica
   mgr Małgorzata Jakubowska - biologia
   mgr Iwona Jureczka - pedagog, język angielski
   mgr Elżbieta Kalus - kszt. zintegrowane
   mgr Beata Kanclerz - wych.fiz., gim.kor.zaj.kor.kom, świetlica
   mgr Agnieszka Kotula - język niemiecki
   mgr Małgorzata Kurowska - język polski
   mgr Iwona Kwapisz - chemia
   mgr Joanna Łyko Dominik - biblioteka / język angielski
   mgr Teresa Niedzielska - doradz.zaw., logopeda
   mgr Małgorzata Nowak - religia, historia, wych.do ?. w rodz.
   mgr Marceli Reszka - muzyka
   mgr Dominika Rosińska - fizyka, matematyka
   mgr Henryk Sapała - zajęcia informatyczne
   mgr Elżbieta Świżewska - wychowanie fizyczne, świetlica
   mgr Luiza Śpiewak - język angielski
   mgr Mariusz Woskowski - historia, ed.dla bezpiecz.
   mgr Joanna Wyrobek - język niemiecki
   mgr Izabela Zdanowicz - geografia


Grono pedagogiczne P 17 w ZSP 1

   Zast.dyr. mgr Sabina Libera
   mgr Patrycja Afa - wychowanie przedszkolne
   mgr Renata Borawska - wychowanie przedszkolne
   mgr Ewa Brożba - wychowanie przedszkolne
   mgr Fojcik Marta - wychowanie przedszkolne
   mgr Sandra Kolonko - wychowanie przedszkolne
   Daria Węglowska - wychowanie przedszkolne
   mgr Klaudia Zapała - wychowanie przedszkolne


Pracownicy administracji i obsługi szkoły

   Beata Hajduczek - sekretarz
   Katarzyna Syrnik - referent
   Stefan Czogalik - konserwator
   Teresa Czogała - pracownik obsługi
   Teresa Malon - pracownik obsługi
   Paweł Sekuła - pracownik obsługi
   Łucja Wallach - pracownik obsługi


Pracownicy administracji i obsługi przedszkola

   Karina Ławniczak - intendent
   Urszula Rzotki - kucharka
   Janina Broża - pracownik obsługi
   Maria Depta - pomoc kuchenna
   Anna Kargul - pracownik obsługi
   Maria Magdewicz - pomoc kuchenna
   Barbara Mandrysz - pracownik obsługi
   Małgorzata Niestrój - pomoc kuchenna
   Dorota Urbanek - pracownik obsługi

                                                                                                dodano 02.11.2019r.