Hymn szkoły




Słowa: mgr Helena Piasecka
Muzyka: mgr Maria Kampka

1.   Tu wśród nas mieszkał i żył.
Sołtysem, wojewodą był.
Walczył o wolność i śląską ziemię.
Więc nasza szkoła nosi jego imię.

Refren: Arka Bożek to prawdziwy Ślązak,
Arka Bożek to rodak nasz.
Miał odwagę przemawiać do ludzi,
miał odwagę przemawiać do mas.

2.   Każdy ma swego patrona,
z którego bierze wzór.
O nim się mówi i pisze wiersze,
o nim dziś śpiewa markowicki chór.







                                                                                                            dodano 1.09.2010r.