Skład SU


Racibórz, 11.09.2017r


PROTOKÓŁ WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Opiekunem Samorządu Uczniowskiego 11.09.2017r. przeprowadzono wybory na opiekuna Samorządu uczniowskiego oraz wybory zarządu SU. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wytypowali trzech nauczycieli (I. Jureczka, M. Nowak,
T. Niedzielska) spośród który w tajnych wyborach wybrali opiekuna SU.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzonych w dniu 11.09.2017r:
  • Ilość członków głosujących - 14 osób
  • Ilość oddanych głosów nieważnych - 0
  • Ilość głosów ważnych - 14
  • Ilość głosów oddanych na M. Nowak - 0
  • Ilość głosów oddanych na I. Jureczka - 5
  • Ilość głosów oddanych na T. Niedzielską - 9
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostaje Teresa Niedzielska.

W skład zarządu SU wchodzą:
Przewodnicząca - Kamila Bednarz
Zastępca - Paulina Małczok
Sekretarz - Magdalena Lasak
Skarbnik - Mateusz Kargul
Członkowie:
1. Jureczko Dominik
2. Jan Mateusz
3. Klima Anna
4. Lasak Justyna
5. Wypior Zuzanna
6. Wołek Teresa
7. Żyła Emilia
8. Libera Maria
9. Wiśniewski Michał
10. Sławik Michał