Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

Przewodnicząca - Hubert Królewicz
Zastępca - Matylda Michalewska
Sekretarz - Magdalena Lasak
Skarbnik - Karolina Ławniczak
Członkowie:
1. Michał Muchorowski
2. Kuba Czogała
3. Zuzanna Wypior
4. Lasak Justyna
5. Maria Krzyżewska
6. Anna Klima
7. Wiktoria Ciesiołkiewicz
8. Emilia Kryger
9. Agata Królewicz
10. Karol Ilski
11. Anna Urbanek
12. Karol Zarzycki

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Iwona Jureczka