Oferta szkoły         Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać
w fascynujący świat wiedzy.
Wszystkim uczniom zapewniamy:
  - wysoki poziom nauczania,
  - naukę języków obcych już od klasy pierwszej,
  - naukę pływania w klasach I - III,
  - zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej,
  - naukę informatyki od pierwszej klasy,
  - uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
  - lekcje wychowania fizycznego na sali gimnastycznej,
  - zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne,
  - opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej,
  - korzystanie z bogatego zbioru bibliotecznego,
  - szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
  - wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
  - obiady w stołówce szkolnej.
         Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno - społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno - zdrowotnego.


                                                                                                            dodano 1.09.2010r.