Podręczniki dla wszystkich uczniów szkoły w roku szkolnym 2018/19 są bezpłatne, zostaną wypożyczone uczniom w szkolnej bibliotece. Wyjątek stanowią podręczniki do nauki języka mniejszości - j. niemieckiego dla klas I-VI (oprócz klasy II), które można odkupić od uczniów starszej klasy oraz podręczników z religii.
Wykaz podręczników z religii (do zakupu)                                                                                                            dodano 15.06.2014r.