Podręczniki dla wszystkich uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/22 są bezpłatne, zostaną wypożyczone uczniom w szkolnej bibliotece. Wyjątek stanowią podręczniki do nauki języka mniejszości - j. niemieckiego dla klas I-VI, które można odkupić od uczniów starszej klasy oraz podręczników z religii
.
Wykaz podręczników z religii (do zakupu)