Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 im. Arki Bożka
w Raciborzu 2017/2020 r.
Zarząd

Przewodnicząca - Kornelia Klimas
Z-ca przewodniczącej - Agnieszka Kramarczyk
Skarbnik - Justyna Waniek
Sekretarz - Alicja Paszek - ManderaKomisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Małgorzata Pieruszka
Magdalena Koch
Marzena Królewicz
Justyna Wysocka Golec