Regulamin Szkolnego Koła PCK
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariackiego
Polskiego Czerwonego Krzyża

tekst regulaminu