Zarząd i członkowie
Szkolne Koło Wolontariackie PCK w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu obecnie zrzesza 10 członków - uczniów klasy VIII.
Okres działalności wolontariackiej: od 14.09.2018 do 14.06.2019r.

Zarząd Szkolnego Koła PCK:

Przewodniczący: Kamila Bednarz
Wiceprzewodniczący: Paulina Małczok
Sekretarz: Agnieszka Rzotki, Amelia Mandera
Skarbnik: Paulina Małczak

Opiekun: Beata Kanclerz


Członkowie Szkolnego Koła Wolontariackiego PCK:
  1. Kamila Bednarz
  2. Paulina Małczok
  3. Agnieszka Rzotki
  4. Amelia Mandera
  5. Paulina Małczak
  6. Sonia Majchrzak
  7. Julia Potyka
  8. Julia Schulz
  9. Emilia Klar
  10. Adam Niklewicz
  11. Konstancja Rudnicka