Zebrania i konsultacje
Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów SP 14
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
w roku szkolnym 2020/21


 • 07.09.2020 r. - zebranie z rodzicami uczniów klas I - VIII,
 • 16.11.2020 r. - konsultacje z rodzicami uczniów klas I - VIII,
 • 21.01.2021 r. - zebranie z rodzicami online, propozycje ocen śródrocznych. ,
 • 25.01.2021 r. - zebranie z rodzicami online uczniów klas I - VIII podsumowanie I półrocza,
 • 10.05.2021 r. - konsultacje z rodzicami uczniów klas I - VIII,
 • 07.06.2021 r. - zebrania z rodzicami uczniów klas I-VIII, propozycje ocen rocznych,
 • 21.06.2021 r. - zebrania z rodzicami uczniów klas I - VIII podsumowanie roku szkolnego.

  Terminy spotkań z Radą Rodziców

 • 22.09.2020 r. - zebranie informacyjno-organizacyjne,
 • 25.01.2021 r.- zebranie on line, podsumowujące pracę w I półroczu,
 • 21.06.2021 r.- zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021