Zebrania i konsultacje
Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów SP 14
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
w roku szkolnym 2019/20


 • 16.09.2019 - zebranie z rodzicami,
 • 21.10.2019 - konsultacje,
 • 02.12.2019 - zebranie z rodzicami,
 • 27.01.2020 - zebranie z rodzicami,
 • 23.03.2020 - konsultacje,
 • 11.05.2020 - zebranie z rodzicami,
 • 08.06.2020 - zebranie z rodzicami

  Terminy spotkań z Radą Rodziców

 • 23.09.2019 r. - zebranie informacyjno-organizacyjne
 • 10.02.2020 r.- zebranie podsumowujące pracę w śródroczu
 • 17.06.2020 r.- zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/2020