Zebrania i konsultacje
Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów SP 14
przy Zespołu Szkolno - Przedszkolnym nr 1
w roku szkolnym 2018/19


  • 13.09.2018 - zebranie z rodzicami,
  • 22.10.2018 - konsultacje,
  • 03.12.2018 - konsultacje,
  • 14.01.2019 - zebranie z rodzicami,
  • 01.04.2019 - konsultacje,
  • 20.05.2019 - zebranie z rodzicami,